Video source missing

Gulahallat Eatnamiin


Film jag gjorde från Sápmi. En fin helg med läger och värme. Tyvärr var det lite jobbiga ljudförållanden och hade inte bästa utrustningen på plats, men en väldigt fin helg!

Beskrivning:

Otne lea máilmmi Álgoálbmogiid rikkaidgasaš beaivi! Dán vahkkoloahpa jođiimet Buolbmátjohkaráigge, gulahallandihtii eatnámet eatnamiin ja bajidandihtii jienamet sámáidahttimii.
Searvva minguin dekoloniseret Sámi ja juogat min jiena!
#sámáidahte
#gulahallateatnamiin #miileataindás

Today is International Day of the World’s Indigenous Peoples! This weekend, we travelled along the Buolbmátjohka (Buolbmát river) to reconnect with Mother Earth and raise our voices for decolonisation. Share our story and join us to #decolonize the Arctic region of Sápmi!
#wespeakearth #wearestillhere

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *